Disclaimer

De website annature.nl is een website van de Annature geboortezorg organisatie. De informatie op de site is zorgvuldig samengesteld en met zorg geschreven. Hierbij zijn diverse inhoudelijke zorgprofessionals betrokken. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Toch kan het voorkomen dat informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. Annature kan in dat geval hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op de site.

De informatie op de site is geen vervanging van een consult bij een zorgprofessional. Wij vragen dan ook om in geval van persoonlijke, zwangerschap gerelateerde vragen, contact op te nemen met je verloskundige, of (huis) arts.

Kom je op de site informatie tegen die tekort schiet, dan horen wij dat graag. Wij passen dit waar mogelijk/nodig dan zo spoedig mogelijk aan. Stuur in dat geval een e-mail met op en aanmerkingen naar info@annature.nl.

Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annature. Annature behoudt het auteurs- en beeldrecht voor alle informatie op de site (tekst, logo’s, fotografie).

Privacy

Alle informatie die bezoekers van de website annature.nl verstrekken aan Annature worden als vertrouwelijk beschouwd. Deze gegevens worden door Annature niet verstrekt aan derden, tenzij dit expliciet kenbaar is gemaakt, bij wet wordt vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Cookies

De wet zegt dat elke website wettelijk verplicht is om de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en eventueel toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de Annature website maakt gebruik van cookies.