"We doen het samen!"

"We doen het samen!"

"We doen het samen!"

Pijnstilling tijdens je bevalling met lachgas

Als je tijdens je bevalling pijnstilling nodig hebt, heeft het Amphia daarvoor verschillende mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld een ruggenprik.
Sinds kort kun je bij een poliklinische bevalling pijnstilling krijgen in de vorm van lachgas. Je kunt bij je eigen vertrouwde verloskundige bevallen en toch pijnstilling krijgen. Lees hieronder het persbericht en bekijk de voorlichtingsfilm.

Persbericht Amphia
Wanneer een zwangere vrouw pijnbestrijding wenst tijdens de bevalling biedt Amphia ziekenhuis daar nu nog meer mogelijkheden toe. Sinds kort kan de bevallende vrouw beschikken over pijnstilling in de vorm van Relivopan (lachgas). Ook door de 24-uurs aanwezigheid van een anesthesioloog en geboortezorgprofessionals zorgt Amphia voor rond de klok pijnstilling en zorg op maat bij bevallende vrouwen in de regio Breda. Sinds kort kan ook bij het poliklinisch bevallen in het Amphia ziekenhuis in Breda de eerstelijns verloskundige van Annature, pijnstilling aanbieden in de vorm van Relivopan oftewel lachgassedatie. Relivopan is een mengsel van lachgas en zuurstof. Dit biedt de bevallende vrouw unieke situatie om bij de eigen vertrouwde verloskundige te bevallen en toch over pijnstilling te kunnen beschikken.

24-uurs aanwezigheid anesthesioloog
Een ruggenprik of epidurale verdoving tijdens de bevalling is nog altijd de meest gebruikte pijnstilling voor de barende. Zeker bij een langdurige bevalling is deze ruggenprik de meest effectieve manier van verdoven. Voor er gestart kan worden met de verdoving moeten een aantal voorbereidingen getroffen worden. Dit betreft het informeren over de bijwerkingen en complicaties van een ruggenprik, het plaatsen van een infuus, het maken van een hartfilmpje van de baby en soms ook een bloedcontrole. Daardoor zit er steeds een wachttijd tussen de uiting van de wens tot pijnstilling en de uiteindelijke plaatsing van de ruggenprik. Deze tijd verschilt van een barende die zich al op onze verloskamers bevindt (gemiddeld 1 uur), naar een barende die nog van thuis moet komen (gemiddeld 1,5 uur). In de pers zijn recent berichten verschenen over het niet of zeer laat uitvoeren van de ruggenprik tijdens de bevalling. Echter in het Amphia ziekenhuis is het al jaren zo dat de anesthesioloog en zijn team 24/7 aanwezig zijn, zodat er zo snel als mogelijk gevolg kan worden gegeven aan het verzoek om een ruggenprik. Voor sommige vrouwen is een ruggenprik plaatsen echter niet mogelijk of zij hebben angst voor naalden. Ook wanneer de eigenlijke bevalling nadert is een ruggenprik minder effectief. Op dit ogenblik kunnen alternatieve pijnstillingsmogelijkheden overwogen worden.

Integrale samenwerking
In de regio Breda is er binnen de verloskundige zorg een nauwe samenwerking ontstaan tussen de verloskundigen thuis, het ziekenhuis, echocentrum en de kraamzorg. Deze samenwerking heet Annature. Doordat deze samenwerking zo goed loopt kunnen wij de zwangere zorg en pijnstilling op maat geven en dat zo veel mogelijk dicht bij huis waar het kan. Het aanbieden van lachgas is één van de succes-projecten binnen deze integrale samenwerking.

Leuk artikel? Deel het!

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
Scroll naar boven