"We doen het samen!"

"We doen het samen!"

"We doen het samen!"

Medische indicatie

Medische indicatie

De meeste vrouwen beslissen zelf waar ze willen bevallen. Zijn er tijdens je zwangerschap complicaties of risico’s en heb je een medische indicatie, dan word je begeleid door een gynaecoloog of klinisch verloskundige en beval je in het ziekenhuis. Een medische indicatie aan het begin van je zwangerschap duidelijk zijn, maar kan ook later ontstaan.

We spreken van een medische indicatie bij:

  • Bepaalde ziekten (Epilepsie met of zonder medicatie, hartziekten, longziekten, nierziekten, suikerziekte, immuunsysteemziekte, schildklieraandoening.)
  • Problemen tijdens eerdere zwangerschappen (Te hoge bloeddruk met opname in het ziekenhuis, meer dan twee keer een miskraam gehad, te vroeg loslaten van de placenta, je vorige baby doodgeboren is, na een eerdere bevalling heb je meer dan één liter bloed verloren, de placenta moest bij een vorige bevalling operatief worden verwijderd
  • Meerlingzwangerschap (Als je twee of meer kinderen verwacht, ben je automatisch medisch geïndiceerd. Er is dan een verhoogd risico op complicaties zoals vroeggeboorte, laag geboortegewicht en hoge bloeddruk.)
  • Problemen tijdens deze zwangerschap (Bloedverlies, te hoge bloeddruk, niet goed of teveel groeien van de baby, vruchtwaterverlies voor de uitgerekende datum, afwijkende ligging van de baby rond de uitgerekende datum, onregelmatige hartactie van de baby, HIV- infectie, zwangerschapssuiker, zwangerschapsvergiftiging, eclampsie en HELLP-syndroom, gastric bypass operatie
  • Een eerdere bevalling door middel van een keizersnee

Folders:

Scroll naar boven